OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Voor alle baby’s van Nederland

Over certificeren

Blog

Alle baby's dezelfde gebruiksaanwijzing

04-05-18

Alle baby’s dezelfde gebruiksaanwijzing

Als je kinderen krijgt, heb je ideeën over wat een baby nodig heeft, hoe hij zich gedraagt, wat hij wel en niet kan. Die ideeën worden gevormd door wat je je hele leven om je heen ziet. Wanneer het in je omgeving normaal is dat baby’s altijd worden gedragen, mee gaan naar het werk, bij hun ouders slapen en worden opgepakt als ze huilen, dan vind je dat normaal en doe je dat waarschijnlijk ook met je eigen kind.

Wanneer het andersom gewoon is dat de baby in de eigen kamer slaapt, zichzelf troost met een knuffel of een fopspeen en snel zelfstandig moet zijn, dan spiegel je je aan die voorbeelden en doe je het vermoedelijk op die manier. Omdat je je conformeert aan de gangbare opvattingen maar ook omdat je misschien niet weet of en hoe het anders kan.

De maatschappij waarin we leven heeft een grote invloed op wat we doen. Dat wil niet zeggen dat wat normaal is, ook goed is. Hoe we met onze kinderen omgaan is in de afgelopen 100 jaar veranderd. Door de industrialisatie zijn de eisen van de maatschappij anders geworden. Baby’s en kinderen hebben echter een ingebakken verwachtingspatroon. Ze hebben behoeften als nabijheid, op hun lichaam afgestemde voeding in kleine hoeveelheden per keer, interactie, die -wanneer daaraan tegemoet wordt gekomen- ervoor zorgen dat een kind zich optimaal ontwikkelt.

Het lastige is, dat wat bij een baby past, vaak niet goed in ons leven past. Door de ontwikkelingen en de eisen van de maatschappij, gaan we nogal eens voorbij aan de behoeften van een baby. In de vorige eeuw zijn we massaal onze baby’s anders gaan voeden dan met wat in de eeuwen daarvoor gebruikelijk was. Door de samenstelling van deze voeding en de hoeveelheden die de baby per keer kreeg, was het mogelijk de voedingsfrequentie te verlagen. De baby kon langer van zijn moeder gescheiden worden en sliep langer door. Het beeld van een ‘normaal babygedrag’ werd dus bijgesteld. Baby’s protesteren wel, maar we luisteren er niet altijd naar.

Dit beeld is in onze maatschappij nog steeds gemeengoed. En daar hebben ouders die willen ingaan op de natuurlijke behoeften van hun kind last van. Want hun baby wijkt af en dan valt het niet mee je staande te houden.

Baby Friendly Nederland werkt door middel van haar Standaarden aan het normaliseren van de ingebakken ‘gebruiksaanwijzing’ van alle baby’s. Voorheen certificeerde Zorg voor Borstvoeding organisaties volgens de Tien Vuistregels voor het welslagen van  Borstvoeding. Baby’s die borstvoeding kregen, hadden ‘privileges’ als huidcontact na de geboorte, voeden op verzoek en slapen in de buurt van de ouders. Wat echter gezien wordt als ‘goed voor de borstvoeding’ is in de basis goed voor elke baby. Omdat het voldoen aan deze basale behoeften zorgt voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Daarom is Zorg voor Borstvoeding opgegaan in Baby Friendly Nederland. Zodat we via de gezondheidszorg het maatschappelijk beeld van wat een baby nodig heeft willen gaan veranderen. Want een uurtje voorlichting in de zwangerschap over het belang van borstvoeding weegt natuurlijk niet op tegen de indrukken en ervaringen die ouders hun leven lang opdoen.