OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Voor alle baby’s van Nederland

Over certificeren

Blog

Van Zorg voor Borstvoeding naar Baby Friendly

15-08-17

Het WHO-UNICEF-programma Baby Friendly Hospital Initiative wordt sinds 1996 in Nederland uitgevoerd door de stichting Zorg voor Borstvoeding. Organisaties die middels een toetsing laten zien dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen, ontvangen het WHO-UNICEF-certificaat.

WHO-UNICEF hebben in 2009 een wijziging doorgevoerd waardoor het programma van toepassing is op álle baby’s. Borst- en fles gevoede baby’s verdienen dezelfde goede start.

De vuistregels en stappen zijn verwerkt in Vijf Standaarden . Deze vormen vanaf 1 juli de criteria voor de nieuwe certificering onder de naam ‘Baby Friendly Nederland’. Hiermee krijgen alle baby’s voortaan dezelfde zorg.

Ook de manier van toetsen verandert per juli 2017. Deed Zorg voor Borstvoeding dat in het begin nog met bezoeken aan kraamvrouwen thuis en daarna met telefonische interviews, nu zijn de interviews gedigitaliseerd en krijgen vrouwen –nadat zij hiervoor toestemming hebben gegeven- een link naar de vragenlijst en kunnen zij deze op hun pc, tablet of telefoon invullen. Met de vragenlijsten vragen we naar ervaringen en toetsen we geen kennis. De vragenlijsten zijn door focusgroepen beoordeeld en gebaseerd op de internationale eisen. Hieraan heeft de onderzoeker die medeverantwoordelijk is voor de ReproQ meegewerkt.

Om ervoor te zorgen dat Baby Friendly Nederland op de toekomst is voorbereid, is ook een online portal voor gecertificeerde organisaties ontwikkeld. Via dit portal kan de organisatie zelf stukken uploaden en de status van de audit inzien. Op deze –beveiligde- omgeving levert de organisatie ook de mailadressen van te interviewen ouders aan. Baby Friendly Nederland communiceert ook op deze manier met de organisatie over aan te leveren materialen en laat weten of deze voldoende zijn beoordeeld.

Als linking pin tussen Baby Friendly Nederland en de organisatie functioneert de accountmanager. Zij doet de audit en blijft tot de volgende audit aanspreekpunt voor de organisatie. Zij kan best practices delen en tips geven voor het aanleveren van verbeterpunten en het verhogen van de kwaliteit. Voor de volgende audit vindt een wisseling van auditor plaats.

Nog een verandering is dat vrouwen vooraf voorlichting moeten krijgen over hoe een medische ingreep bij de bevalling invloed kan hebben op de start met voeden.

Maar de grootste verandering zit hierin dat alle baby’s gelijk worden behandeld. Baby’s die de borst krijgen hebben geen andere ‘gebruiksaanwijzing’ dan baby’s die de fles krijgen. Zij hebben allemaal behoefte aan (huid)contact, aandacht en voeden op een responsieve manier. Zo wil Baby Friendly Nederland de maatschappij een stukje babyvriendelijker maken.

 

Wij gaan ervoor!