OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Voor alle baby’s van Nederland

Over certificeren

Blog

Wijzigingen in het internationale Baby Friendly programma

28-09-18

Wijzigingen in het internationale Baby Friendly programma

Dit voorjaar hebben WHO and UNICEF de herziene wereldwijde Baby Friendly Hospital Initiative standaarden  gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op een  indrukwekkende en nog steeds groeiende wetenschappelijke onderbouwing dat borstvoeding levens redt en gezondheidsvoordelen biedt die aanhouden tot ver voorbij de kinderjaren

We zijn blij met deze wereldwijde erkenning dat borstvoeding een vitaal onderdeel is om ieder kind de grootst mogelijke mate van gezondheid te verschaffen. En de commitment om implementatie van het  Baby Friendly Hospital Initiative als de best evidence based strategie om borstvoeding te ondersteunen.

Sinds de ontwikkeling in 1991, heeft het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), gebaseerd op de Tien Vuistregels, wereldwijd geholpen om in ziekenhuizen borstvoeding beter te ondersteunen en borstvoedingscijfers te verhogen. In Nederland zijn kraamzorgorganisaties, verloskundige zorg en Jeugdgezondheidszorg gecertificeerd. Het aantal kinderen dat wordt geboren in een Baby Friendly omgeving wereldwijd blijft echter laag. De herziene standaarden benadrukken de vitale rol die borstvoeding speelt bij het redden van levens, het verbeteren van gezondheid en terugbrengen van kosten. Het richt zich op het beter ondersteunen van de gezondheidszorg om de zorg rond borstvoeding te verbeteren en op deze manier vrouwen te faciliteren zo lang borstvoeding te geven als ze willen.

Baby Friendly in Nederland

In Nederland krijgen veel baby’s in de geboortezorg volgens de Tien Vuistregels van WHO-UNICEF. Voor de Jeugdgezondheidszorg hanteerde Zorg voor Borstvoeding Zeven Stappen. Het Nederlandse  is daarnaast sinds juli 2017 uitgebreid en beschermt en bevordert niet alleen borstvoeding, maar helpt alle ouders met het voeden -zowel borst als fles- en bij het opbouwen van een hechte en liefhebbende relatie met hun baby.

In Nederland zijn de borstvoedingscijfers al jarenlang stabiel. Rond 80% van de vrouwen start met borstvoeding geven, maar veel vrouwen stoppen rond de drie maanden, ondanks dat ze langer door zouden willen gaan met voeden. Baby Friendly Nederland sluit hierbij aan door zorgorganisaties te vragen hun beleid en uitvoering dusdanig vorm te geven dat ouders hoge kwaliteit, receptieve  en meelevende steun ontvangen. Om op deze manier te bereiken dat meer vrouwen die borstvoeding willen geven dit kunnen doen en álle gezinnen worden gesteund om hechte en liefdevolle relaties met hun kinderen aan te gaan.

De nieuwe wereldwijde standaarden

We zijn blij met de wijziging van de wereldwijde standaarden die een aanvulling zijn  op en ondersteuning zijn van de Nederlandse aanpak. Hieronder wordt door middel van enkele punten duidelijk gemaakt hoe de wereldwijde standaarden zich verhouden tot de Nederlandse Baby Friendly manier van werken.

 • Meer volledige integratie van het programma binnen de gezondheidszorg en binnen een bredere context.
  • Het Baby Friendly Nederland programma includeert Moeder- en kindzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
 • Bestendigheid gedurende langere tijd
  • In 2016 heeft Baby Friendly Nederland de interne audit ingesteld. Op deze manier is twee jaar na de audit een toetsmoment ingevoerd om te controleren of de organisatie doorgaat met het leveren van hoge kwaliteit zorg.
 • Includeren van borstvoeding in opleidingen voor gezondheidszorg
  • In samenwerking met het Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad ijvert Baby Friendly Nederland voor het verbeteren van de opleidingen. Baby Friendly Nederland was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de e-learnings borstvoeding en flesvoeding.
 • Verbeteren van de monitoring en implementatie van de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk en WHA resoluties (de WHO Code)
  • We streven naar een meer volledige implementatie van de WHO Code in Nederland en strengere handhaving door de NVWA. We steunen het werk van de BFHI volledig om monitoringprocessen wereldwijd te versterken en de verantwoordelijkheid van organisaties in de gezondheidszorg te vergroten om op deze manier gezinnen te beschermen tegen de schadelijke commerciële marketing van vervangingsmiddelen van moedermelk.

Baby Friendly Nederland is ook blij met de nadruk op de waarde van zes maanden exclusieve borstvoeding en daarbij de erkenning dat kunstvoeding effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van baby’s. Tegelijkertijd ondersteunen we de nadruk die de nieuwe Tien Vuistregels leggen op een moedergerichte benadering in de zorg. Het geven van persoonlijke steun gebaseerd op een individuele hulpvraag is de basis van het werk van Baby Friendly Nederland.

Tot slot onderschrijven we de oproep te komen tot wereldwijde dekking van het programma. Inclusief nationale monitoring, voortgaande communicatie en pleitbezorging én het verwerven van financiering om bestendigheid voor de toekomst te garanderen.

De herzieningen verstevigen en ondersteunen de standaarden van Baby Friendly Nederland en onze doorlopende inspanningen om ervoor te zorgen dat iedere baby de best mogelijke start krijgt.