OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Certificeringsproces

De vijf standaarden

Certificeringsproces

Baby Friendly Nederland heeft haar certificeringsproces per organisatiesoort beschreven.

Hieronder vindt u de beschrijving voor uw organisatie:

JGZ

Kraamzorg

Verloskundigepraktijk

Ziekenhuis

 

Voedingscijfers

Op twee formulieren wordt naar de voedingscijfers gevraagd.

 1. het formulier AG (algemene gegevens). Dit formulier wordt gebruikt als beginpunt voor de externe audit. Aan de hand van dit formulier wordt bepaald hoeveel ingevulde enquetes nodig zijn om de audit af te ronden.
 2. het formulier IA (interne audit). Dit formulier geeft de uitkomsten weer van de tussentijdse doe-het-zelf-audit.

Afkapwaarden voor het behalen van het Baby Friendly Nederland keurmerk 

Het bestuur van Baby Friendly Nederland heeft de volgende afkapwaarden voor het behalen/behouden van het keurmerk vastgesteld met als doel transparantie, het creëren van een waardevast keurmerk en het afgeven van het signaal dat niet voldoen aan de eisen van de WHO Code gevolgen heeft voor het behalen of behouden van het keurmerk. 

 1. Standaard 1 moet te allen tijde voldoende scoren teneinde het Keurmerk Baby Friendly Nederland te behalen of behouden.  
 2. Naast de voldoende op Standaard 1, mag maximaal 1 andere standaard onvoldoende scoren voor het behalen/behouden van het keurmerk.  
 3. Bij onvoldoende scoren op Standaard 1 wordt het certificaat met een half jaar verlengd. Binnen deze periode moet de organisatie tegen betaling opnieuw worden getoetst op de naleving van Standaard 1.  
 4. Bij onvoldoende resultaat op de hertoets van punt 3, wordt het certificaat ingetrokken.  
 5. Bij onvoldoende score op één van de Standaarden 2 t/m 5 kan het certificaat verlengd worden op voorwaarde dat de organisatie binnen een half jaar met goed resultaat -te beoordelen door Baby Friendly Nederland- verbeteracties uitvoert, waarna het keurmerk definitief wordt verstrekt/verlengd. 
 6. Wanneer de organisatie niet aan de voorwaarden van punt 5 voldoet, vervalt het keurmerk. 
 7. Bij meer dan één onvoldoende op Standaard 2 t/m 5 wordt het keurmerk niet verlengd. 

Vanaf 2017 zijn de Tien vuistregels en Zeven stappen van Zorg voor Borstvoeding opgenomen in de Vijf Standaarden van Baby Friendly Nederland. Organisaties die in het bezit zijn van het certificaat Zorg voor Borstvoeding, worden sinds medio 2017 op de Vijf Standaarden getoetst.  

In Nederland hield Zorg voor Borstvoeding de regel aan dat minimaal acht van de tien vuistregels voldoende moesten scoren voor behalen of behouden van het certificaat. Dit week af van de internationale afspraken. Internationaal moet een organisatie voldoen aan álle Tien Vuistregels om voor het certificaat in aanmerking te komen. In Nederland bestonden in het verleden argumenten om hiervan af te wijken.  

Met het overgaan naar de Vijf Standaarden was behoefte aan herijking van de afkapwaarden voor toekenning/verlening van het keurmerk. Het zwaartepunt het keurmerk ligt in Standaard 1, waarin het beleid, de scholing van medewerkers, naleven van de WHO Code, prenatale voorlichting en ketenzorg zijn opgenomen: de ruggengraat van het keurmerk.  

Naast bovenstaande aanscherping van de afkapwaarden maakt Baby Friendly Nederland het keurmerk waardevast door:  

 1. Het vergroten van de steekproef van geïnterviewde ouders  
 2. Het niet meer interviewen van medewerkers op kennis, maar toetsen van kennisoverdracht bij ouders  
 3. Het niet meer accepteren van meerdere gedeeltelijk onvoldoende standaarden.