OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Certificeringsproces ziekenhuis

Aanmelden

Certificeringsproces ziekenhuis

 

a. De organisatie beoordeelt met behulp van beleid en interne audit of zij klaar is voor de audit.

b. Aanmelding door organisatie: d.m.v. ingevuld formulier op site Baby Friendly Nederland.

c. Uploaden drie schriftelijke stukken (beleid, scholing, prenatale voorlichting) op site Baby Friendly Nederland.

d. Binnen veertien dagen: Baby Friendly Nederland controleert aanmelding en documenten op juistheid en volledigheid en plaatst offerte en overeenkomst in portal organisatie ter ondertekening.

e. Senior auditor neemt contact op met organisatie voor het maken van afspraken rond de audit.

f. Vanaf twee maanden voorafgaand aan de audit nodigt de organisatie de volgende groepen cliënten uit deel te nemen aan het onderzoek:

  • a. ouders van een baby op de kraamafdeling,
  •  
  • b. de afdeling neonatologie,
  •  
  • c. opgenomen zwangeren,
  •  
  • d. zwangeren die op de verzameldag worden opgenomen om dezelfde dag of daags erna te bevallen,
  •  
  • e. en vrouwen die op die dagen de poli bezoeken.

In het portal van de organisatie staat hiervoor een uitnodigingsbrief.

g. Om de verleende zorg door het ziekenhuis te kunnen beoordelen, alléén mailadressen verzamelen van kraamvrouwen die twee dagen en één dag voorafgaand aan de verzameldatum bevallen. De organisatie plaatst de verzamelde mailadressen in het portal.

h. De link die ouders krijgen toegestuurd is twee dagen te gebruiken om ervoor te zorgen dat alleen de zorg die het ziekenhuis heeft verleend wordt gemeten.

i. Wanneer de auditor constateert dat de respons te laag is, krijgt u het verzoek een extra batch aan te leveren. Verder zal de auditor op de dag van de audit de aanwezige zwangeren en kraamvrouwen de vragenlijst laten invullen.

j. Drie tot vijf dagen voor de start van de audit neemt de senior auditor contact op met de opdrachtgever om eventuele vragen te beantwoorden en onduidelijkheden te bespreken.

k. Auditdag: interviews met staf (indien mogelijk bespreken voorlopige resultaten digitale interviews) en medische staf, digitale interviews met kraamvrouwen en zwangere vrouwen, afsluitend gesprek met senior auditor ter plaatse.

l. Binnen twee weken na het onderzoek: Verwerken onderzoeksgegevens in rapportage, resultaat in portal door Baby Friendly Nederland.

m. Binnen vier weken na audit plaatst Baby Friendly Nederland het eindrapport, bijbehorende documenten en factuur in het portal.

n. De organisatie ontvangt via het portal het verzoek een evaluatieformulier in te vullen.

 

Voedingscijfers

Op twee formulieren wordt naar de voedingscijfers gevraagd.

1) het formulier AG (algemene gegevens). Dit formulier wordt gebruikt als beginpunt voor de externe audit. Aan de hand van dit formulier wordt bepaald hoeveel ingevulde enquetes nodig zijn om de audit af te ronden.

2) het formulier IA (interne audit). Dit formulier geeft de uitkomsten weer van de tussentijdse doe-het-zelf-audit.