Klantgegevens en privacy

Klantgegevens en privacy

Door middel van de brief die wij organisaties ter beschikking stellen, vraagt u de ouders of zij deel willen nemen aan het onderzoek. Wanneer zij daar positief op reageren en hun mailadres ter beschikking stellen, hebben zij toestemming gegeven en kunnen de mailadressen gebruikt worden voor het uitnodigen van de ouders via de mail om het onderzoek online in te vullen. (Artikel 457 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek)

Om ervoor te zorgen dat deze mailadressen veilig worden verstuurd, maken wij gebruik van het onderzoeksbureau TRIQS. Dit bureau krijgt via een koppeling met ons systeem de gegevens binnen. Deze koppeling is beveiligd en op serverniveau.