OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Voor alle baby’s van Nederland

Over certificeren

Nieuws

Baby Friendly stopt certificering

21-11-18

https://gallery.mailchimp.com/cb057655b6bb3412da36352b3/images/c67e625f-984d-416c-affd-743db878103f.jpg

 

Stichting Baby Friendly Nederland stopt certificeringsactiviteiten 

In 1996 is de stichting Zorg voor Borstvoeding, de voorloper van Baby Friendly Nederland (BFN), opgericht.
In de afgelopen 22 jaar heeft Zorg voor Borstvoeding/BFN ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken en organisaties voor jeugdgezondheidszorg gecertificeerd en op die manier kwaliteit en continuïteit van zorg bij (borst)voeding en hechting voor pasgeborenen en peuters verbeterd en geborgd.
 
Vanwege de trend bij zorgorganisaties om (deel)certificeringssystemen te schrappen ten gunste van landelijke- en meer integrale kwaliteitsindicatoren in de geboortezorg op basis van de eigen data, en de daardoor afnemende vraag naar (re)certificering vanuit de markt, heeft het bestuur van BFN zich op haar situatie beraden.
 
Het bestuur van BFN heeft moeten concluderen dat zij door deze afnemende vraag naar (re)certificering de door haar aangegane (financiële) verplichtingen voor 2019 niet kan nakomen zonder in ernstige (financiële) problemen te geraken.
 
Het bestuur van BFN heeft daarom besloten haar certificerings-activiteiten per 2019 te stoppen.
 
De komende paar maanden zal zij verantwoordelijkheid nemen voor afwikkeling van de financiële- en andere aangegane verplichtingen van de stichting.
Tevens zal zij zich maximaal inspannen de borging van de opgedane expertise en het databestand te realiseren, met daarvoor geschikte landelijke partijen (denk aan LBR, Perined, CPZ en het Ministerie van VWS).
 
Namens het bestuur van de stichting Baby Friendly Nederland,
Anna Krüger, voorzitter
 
0641813832 – Mary Steen, directeur
0620477920 – Anna Krüger, voorzitter

 

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Het aan u afgegeven certificaat is geldig tot de vermelde datum. Moest u nog verbeterpunten aanleveren om het certificaat definitief te maken? Doe dit dan vóór half december zodat wij u een certificaat met juiste einddatum kunnen verstrekken.
U kunt tot half december nog gebruik maken van het klantportaal en de informatie op onze website. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u in ieder geval tot half december nog bij uw accountmanager terecht.