OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Privacyverklaring

Privacy

Privacyverklaring stichting Zorg voor Borstvoeding-Baby Friendly Nederland

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van stichting Zorg voor Borstvoeding/Baby Friendly Nederland, verder te noemen Baby Friendly Nederland. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Baby Friendly Nederland. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u  hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

0.1 Over Baby Friendly Nederland

Baby Friendly Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ondersteunt zorgorganisaties om toetsbare zorg te bieden op het gebied van responsief voeden aan cliënten met een kind tot de leeftijd van drie jaar. Zij biedt informatie over het implementatietraject van het BFHI-programma en toetst deze organisaties hierop door middel van certificering: eerste audits, interne audits (na twee jaar) en recertificering door middel van externe audits (na vier jaar) conform de internationale criteria van het WHO/UNICEF BFHI-programma.

privacy@babyfriendlynederland.nl

postbus 65,

1616 ZH Hoogkarspel

Molenstraat 42

1613 JZ Grootebroek

www.babyfriendlynederland.nl

088 - 474 79 01

BTW nummer 8048.10.497.B.01

KvK nummer   41159530

0.2 Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Baby Friendly Nederland. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het uitvoeren van audits.
  1. Namen, telefoonnummers, geslacht, functie van contactpersonen van te auditen organisaties. Deze gegevens zijn nodig om contact op te nemen bij het uitvoeren van een audit of de administratieve handelingen die daarbij nodig zijn.
  2. Mailadres, geboortejaar, eerste vier cijfers van de postcode, opleidingsniveau, van ouders die meewerken aan het onderzoek. Deze gegevens worden niet herleidbaar gebruikt om de kwaliteit van de zorgorganisatie te meten.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven
  1. Baby Friendly Nederland stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Baby Friendly Nederland maar ook via het klantportaal van Baby Friendly Nederland. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 3. Contact opnemen
  1. Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Baby Friendly Nederland via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
 4. De website van Baby Friendly Nederland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

03. Ontvangers gegevens

De gegevens die Baby Friendly Nederland ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Email host

De e-mail van Baby Friendly Nederland wordt gehost bij Microsoft Office 365. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft Office 365

03. Website host  

De website en back-ups van de website worden gehost bij Reviced. Gegevens die u achterlaat op de website van Baby Friendly Nederland zijn op de servers van Reviced opgeslagen.

04. Triqs

Zie de Verwerking van gegevens door Triqs. Binnen het systeem van Baby Friendly Nederland worden mailadressen van klanten van te auditen zorgorganisaties aangeleverd voor alleen dit doel. De adressen worden via een beveiligde verbinding doorgezet naar Triqs waar ze binnen 4 uur worden gebruikt voor het mailen van de klant. Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Dat betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Dus ook gegevens als postcode, geboortejaar en opleidingsniveau zijn niet herleidbaar. Ook worden uw antwoorden niet doorgegeven aan anderen ook niet aan uw zorgverleners. Uw e-mailadres gebruiken we hierna alleen nog om u een herinneringsmail te sturen. Daarna wordt het automatisch verwijderd; we bewaren het dus niet.

04. Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Baby Friendly Nederland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer gewenst via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@babyfriendlynederland.nl

02. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Baby Friendly Nederland via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

0.4 Triqs

Wanneer de klant aan het onderzoek deelneemt, wordt het mailadres binnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen verwijderd. Wanneer de klant niet binnen de gestelde termijn van vijf dagen reageert, wordt een herinnering gestuurd. Daarna wordt het mailadres binnen tien dagen verwijderd.

05. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Baby Friendly Nederland of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Back-ups zijn digitaal en worden bewaard worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Baby Friendly Nederland privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Baby Friendly Nederland ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Uw rechten

01. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Baby Friendly Nederland vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Baby Friendly Nederland. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Baby Friendly Nederland. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

04. Recht op overdracht

Wanneer u gegevens nodig heeft die bij Baby Friendly Nederland opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Baby Friendly Nederland al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

03. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Baby Friendly Nederland vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Baby Friendly Nederland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Baby Friendly Nederland uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@babyfriendlynederland.nl  onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Baby Friendly Nederland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het leveren van diensten. Denk daarbij aan het uitvoeren van audits en begeleiden van organisaties in dit traject. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Andere contactgegevens zijn nodig om afspraken rond de audit te kunnen maken. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Baby Friendly Nederland de betreffende dienst niet aanbieden.

Gegevens van ouders zijn nodig om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Ouders kunnen elk moment besluiten niet deel te nemen aan het onderzoek of het onderzoek af te breken. Voor het onderzoek is het nodig dat Baby Friendly Nederland de gegevens deelt met Triqs. Deelname aan het onderzoek houdt in dat u hiermee instemt.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Baby Friendly Nederland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Baby Friendly Nederland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Baby Friendly Nederland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Baby Friendly Nederland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via de eerder genoemde contactgegevens.

 

Deze privacyverklaring is gecontroleerd en akkoord bevonden door Mr. René van der Horst van eenvoudigrecht.nl.

 

 

 

Verwerking van gegevens door Triqs

Dit privacy statement betreft het gebruik van persoonlijke informatie en toestemming van de gebruiker voor verwerking van gegevens door Triqs in het kader van het onderzoek voor Baby Friendly Nederland.

Contactgegevens verwerker

Triqs is gevestigd is aan de Eiffelstraat 66-70, 8013 RT te Zwolle, telefoonnummer 038-4661570, emailadres: info@triqs.nl  Meer informatie over Triqs vindt u op onze website: www.triqseducatief.nl

1.0 Doel van verwerking

Triqs beheert alleen informatie van ouders en hun zorgorganisaties in het kader van het toetsen van de zorg aan ouders. Zij ontwikkelt en beheert de digitale vragenlijst en de online klantomgeving van Baby Friendly Nederland voor zorgorganisaties. De digitale vragen lijst dient om de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals ten aanzien van de zorg rond voeding te meten. De online klantomgeving is bedoeld voor het opslaan van documenten die in het kader van de audit worden beoordeeld door de auditoren en directeur van Baby Friendly Nederland.

2.0 Welke privacy gegevens zijn bij de verwerker bekend?

In de online klantomgeving kunnen de volgende persoonlijke gegevens worden vastgelegd: naam, telefoonnummer, telefoonnummer mobiel, mailadres, afdeling,  functie en geslacht van de contactpersoon van de zorgorganisatie. Daarnaast wordt een koppeling gelegd met de zorgorganisatie waar wordt gewerkt.

De digitale vragenlijst wordt via het klantportaal naar ouders gestuurd die de zorgorganisatie toestemming hebben verleend hen te benaderen. In deze vragenlijst wordt nogmaals toestemming gevraagd voor geanonimiseerd gebruik van de gegevens. In de vragenlijst wordt de volgende tekst getoond:

Vooraf willen we graag het volgende zeker weten:

 • U heeft de informatie in de uitnodiging gelezen en u begrijpt de informatie.
 • U weet dat het invullen van de vragenlijst vrijwillig is en dat u op ieder moment kan stoppen.
 • U weet dat uw antwoorden geen onderdeel zijn van uw zorgdossier en alleen worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Middels het systeem van Triqs wordt er een eindverslag ingevuld, dat ook digitaal in het klantportaal van Baby Friendly Nederland wordt opgeslagen. De vragenlijst wordt online afgenomen en beoordeeld door de auditor en de directeur van Baby Friendly Nederland.

3.0 Exclusieve toegang

Triqs beheert de informatie, die door auditoren in het instrument wordt opgeslagen en is verantwoordelijk voor de beveiliging daarvan. Triqs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opgeslagen informatie, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de auditor en de directeur van Baby Friendly Nederland. De directeur van Baby Friendly Nederland en alle auditoren kunnen de interviewresultaten inzien. Medewerkers van het bureau hebben in het kader van uitvoering van de (financiële) administratie inzage in de n.a.w. gegevens. Ontwikkelaars en helpdesk van Triqs gebruiken de gegevens enkel voor procesverbetering en -optimalisatie.

4.0 Uw gegevens worden niet gedeeld

Triqs behandelt alle informatie in de instrumenten zorgvuldig en respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Wij zullen geen informatie uit de instrumenten zonder uw toestemming aan derden bekendmaken. Uw professionele gegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor benchmarking.

Het is de verantwoordelijkheid van de directeur van Baby Friendly Nederland om geen informatie betreffende zorgorganisaties aan onbevoegde personen bekend te maken. Triqs kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor de manier waarop door de directeur, auditor en/of het bureau met de beschikbare informatie wordt omgegaan.

5.0 Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zo kunnen wij de inhoud en de navigatie van de website verbeteren en wordt het gebruikersgemak van de website vergroot.

6.0 Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7.0 Beveiliging

Triqs maakt gebruik van technisch beveiligde systemen en methoden om de vertrouwelijkheid van informatie te beschermen. We doen onze uiterste best om onze systemen te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Wij kunnen echter de beveiliging of vertrouwelijkheid tegen hackers, andere aanvallen of storingen in de beveiliging niet garanderen en kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid op ons nemen.

8.0 Bewaartermijn

Persoonsgegevens zullen tot maximaal twee jaar na de beëindiging van een contract bewaard worden.

9.0 Afspraken met uw organisatie

Met ieder Bevoegd Gezag (indien niet aanwezig in de zorgorganisatie zelf) is een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin procedures, beveiligingsmaatregelen en contactpersonen zijn opgenomen.

10. Aansprakelijkheid

Triqs zal niet aansprakelijk zijn voor welke directe, speciale, indirecte of gevolgschades dan ook, in een rechtsgeding betreffende een contract, persoonlijke belediging, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit of in verband met de behandeling of het gebruik van de door u opgegeven informatie in één van de instrumenten.

11.0 Recht op inzage en rectificatie

Wilt u weten welke gegevens concreet aanwezig zijn in de applicatie dan kunt u in uw profiel de gegevens bekijken en eventueel een verzoek tot wijziging richten aan info@babyfriendlynederland.nl  Heeft u opmerkingen over de inhoud van een audit, dan wordt geadviseerd contact op te nemen met uw auditor.

12.0 Recht op vergetelheid

U heeft het recht om vergeten te worden. Bijvoorbeeld, u heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in. Een verzoek om vergeten te worden kan worden uitgevoerd door contact op te nemen met privacy@babyfriendlynederland.nl .

13.0 Contactpersonen functionaris gegevensbescherming bij Baby Friendly Nederland

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de aangewezen persoon die privacy verzoeken kan uitvoeren. Heeft u vragen omtrent uw gegevens dan kunt u contact opnemen met de FG.

Mw. Mary Steen, privacy@babyfriendlynederland.nl

06-41813832

14.0 Vragen over dit privacy statement?

Mocht u vragen hebben over het privacy statement van Triqs en de rol van Triqs als verwerker, dan kunt u een e-mail richten aan : info@triqs.nl. Wij trachten om binnen 10 werkdagen u van antwoord te voorzien.

Triqs

Zwolle, 03-04-2018