Standaard 2: pasgeborene

Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur. Het eerste contact tussen moeder en baby vindt ongestoord plaats tot en met de eerste voeding. Zo nodig wordt hulp aangeboden bij de voeding. De eerste voeding wordt gegeven in huidcontact, ongeacht de voedingskeuze van de moeder. Als huidcontact niet mogelijk is, of werd onderbroken om medische redenen, wordt het later ingehaald.