Standaard 3: praktijk

Ouders krijgen uitleg, ongeacht de voedingskeuze, over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind. Ook krijgen zij uitleg over hoe zij de voedingssignalen van hun kind kunnen herkennen en hoe zij hierop kunnen reageren. Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden. Ouders van niet-borstgevoede baby’s krijgen uitleg over het veilig bereiden en geven van kunstvoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van de baby. Bij het geven van uitleg is aandacht voor het voorkomen en oplossen van problemen.