Transitie naar de Standaarden Baby Friendly

Certificeringsproces

Transitie naar de standaarden van Baby Friendly

Sinds 1 juli 2017 werken wij met de nieuwe vijf standaarden van Baby Friendly. Hiervoor werd er gewerkt met de Tien Vuistregels, welke zijn komen te vervallen. Om als organisatie te kijken of u voldoet aan de nieuwe standaarden is er een handige vertaalslag gemaakt van de Tien Vuistregels naar de nieuwe vijf standaarden.

Meer weten?

Deze kunt u uitgebreid in dit document vinden (PDF).