OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Vacatures

Vacatures

Voor het stichtingsbestuur dat Baby Friendly Nederland aanstuurt, wordt gezocht naar:

Drie nieuwe enthousiaste en meedenkende bestuursleden vanuit de volgende disciplines

  1. discipline Jeugdgezondheidszorg

  2. discipline Kraamzorg

  3. discipline Verloskunde

Over de stichting

Baby Friendly Nederland (voorheen stichting Zorg voor Borstvoeding) is de nationale certificeringsorganisatie voor het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) van WHO/Unicef Certificering voor Nederland.

Het keurmerk Baby Friendly is een middel om te komen tot kwaliteit en continuïteit van zorg voor (borst-)voeding en hechting. Alle zorgorganisaties in Nederland die zich bezighouden met ouder- en kindzorg werken toetsbaar conform het Baby Friendly Hospital Initiative-programma van UNICEF en de WHO. Het Baby Friendly certificaat heeft als uitgangspunt fysiologisch babygedrag en hechting van álle baby's ongeacht de voeding die ze krijgen. Zo gaat de focus van 'borst-of-fles' naar 'baby'. De gecertificeerde organisaties leven de WHO-code na en geven ouders objectieve, niet door commercie gekleurde informatie. Baby Friendly Nederland handhaaft naleving van deze code.

Inmiddels zijn in Nederland ruim 100 kraamzorgorganisaties, 75 ziekenhuizen, 85 verloskundepraktijken en 10 JGZ instellingen gecertificeerd volgens de criteria van Zorg voor Borstvoeding. De nieuwe criteria van Baby Friendly Nederland worden vanaf juli 2017 getoetst.

Bestuur

Baby Friendly Nederland kent een zgn. toezichthoudend bestuur (zie Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). Het wettelijk bestuur wordt door dit bestuur uitgeoefend. Het bestuur heeft het gros van zijn taken gedelegeerd aan de directeur van Baby Friendly Nederland en houdt toezicht op de uitvoering. De directeur heeft de dagelijkse leiding, bereidt het beleid voor dat het bestuur vaststelt en voert dit uit. De taken van het bestuur bevatten o.a. het vaststellen van de missie, visie, meerjaren-strategie en -raming, en het jaarplan en de daarbij behorende begroting, jaarverslag en de jaarrekening.

Het bestuur telt zes leden, is gemotiveerd, betrokken en collegiaal, en komt vier keer per jaar bijeen in Utrecht. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor eventuele tussentijdse overleggen en consultaties op het gebied van hun portefeuille. De tijdbelasting bedraagt ongeveer een dagdeel per maand. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd; een reis- en onkostenvergoeding en een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering is van toepassing. Benoeming gebeurt voor een periode van drie jaar.

Gevraagde kwaliteiten en competenties

Visie uitdragen: u weet waar de Stichting voor staat en neemt het voortouw in het uitdragen van visie en missie. U stelt zich op als boegbeeld van de organisatie, en laat door uw houding en gedrag zowel intern als extern de kernwaarden van de organisatie zien.

Samenwerken: U hoeft het niet alleen te doen. U betrekt uw achterban bij nieuwe ontwikkelingen en belangrijke besluiten. U bent een slimme netwerker, die investeert in het opzetten en onderhouden van vruchtbare samenwerkingsverbanden.

Veranderbereidheid: u begrijpt dat beweging altijd nodig is. U bent daarom steeds bezig om uw eigen praktijk en werkwijze, evenals die van uw collega’s, ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de Stichting. Omdat het bestuur werkt vanuit een heldere visie en missie, bent u in staat om het pad te kiezen dat de beste kansen biedt om verder te komen.

Luisteren: u luistert actief. U heeft een open oor voor signalen van binnen en buiten de Stichting. U weet dat u de wijsheid niet in pacht heeft en bent daarom juist benieuwd naar de visie en ideeën van anderen. Ook vraagt u gericht om feedback op uw rol en functioneren.

Besluiten nemen: het bestuur neemt de besluiten. Door transparante besluitvorming laat het bestuur zien dat zij in staat is de richting te bepalen en het initiatief te nemen. Zo biedt het bestuur het kader waarbinnen de activiteiten van de Stichting zich afspelen.

 

Procedure

Belangstellenden worden gevraagd een CV en motivatie te sturen naar Anna Krüger, voorzitter van het bestuur van Baby Friendly Nederland. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie over de vacature anna.kruger@upcmail.nl , 0620477945