OK babyfriendlynederland.nl gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken en om advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Wat levert het op?

Wat levert het Baby Friendly Nederland certificaat op?

Keurmerk Baby Friendly Nederland: omdat kwaliteit van zorg voor baby’s belangrijk is!

Een externe, neutrale toetsing van eenduidigheid in beleid en kwaliteit van zorg. Door WHO/UNICEF vastgestelde criteria die in Nederland zijn voorgelegd aan onze stakeholders. Normontwikkeling en aanpassingen tweejaarlijks op internationaal niveau. Synergie door de onderlinge samenhang van de Vijf Standaarden. De kwaliteit van zorg rondom voeding is duidelijk voor uw klant.

Het oordeel van uw klant is een belangrijk deel van de toetsing. Het gehele traject van de begeleiding van de klant is opgenomen in de beoordelingscriteria. Waardevol proces naar certificering toe, zoals vastleggen van beleid, verplichte scholingen en handvatten voor medewerkers om eenduidig te werken.

Géén momentopname, vierjaarlijkse hertoetsing verplicht, na twee jaar een interne audit.

Uw auditor is aanspreekpunt voor uw organisatie tot de volgende audit, geeft feedback en deelt best practices.

 

Overzicht kosten en baten van Baby Friendly Nederland certificering

Baten:

 

Kosten:

 

Specifiek voor gecertificeerde organisatie

Hoort standaard bij kwaliteitsbeleid

Externe neutrale toetsing van eenduidigheid en beleid en kwaliteit van zorg

Medewerkers vrijmaken voor audit voor groepsgesprek.

Coördinator externe audit.

Ouders benaderen om mee te doen.

Prijs van de certificering.

 

 

 

Beter in beeld brengen van zwakke punten en scholingsbehoefte.

Katalysator voor de PDCA-cyclus

Interne audit uitvoeren. Zelf klanten benaderen en medewerkers bevragen.

 

 

Onafhankelijke informatievoorziening

Unique selling point voor organisaties

Niet gesponsorde scholingen.

 

 

 

Kwaliteit van zorg inzichtelijk voor cliënt

Kwaliteitsverhoging.

Betere concurrentiepositie.

Sparringpartner (accountmanager Baby Friendly).

Prijs van de certificering.

 

 

Kwaliteitsbewaking en –borging.

Beleid up-to-date houden.

 

 

Inzicht in effectiviteit van beleid.

Monitoren van cijfers.

 

 

 

Mogelijkheid tot bijsturen, onderdeel PDCA-cyclus.

Klanttevredenheid meten.

 

 

 

Betere ketenzorg.

Inspanning in ketenbrede overleggen.