WHO Code

De WHO Code is de basis voor met name de voorschriften op het gebied van beleid, scholing, sponsoring die in Standaard 1 staan. Van de WHO Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk is een Nederlands vertaling gemaakt. Je vindt hem hier: WHO-code

Iedere twee jaar werken de landen in de vergadering van de Wereldgezondheidsvergedering samen om de originele Code uit 1981 verder aan te vullen en te verduidelijken. In 2016 is de Guidance uitgebracht en de FAQ.